آثار پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه ، 8 فروردين 1390 ، 18:41

آثار:

--------------------------------------------------------------------------------

دين و اخلاق در نگاه هانس کونگ
دکتر حسن قنبري
ناشر:انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب
تاريخ نشر:زمستان 88
چکيده:دانش فلسفه دين يکي از موضوعات مهم و تأثير‌گذار در حوزه انديشه ديني معصر است. اين‌کتاب به يکي مسائل مهم فلسفة دين يعني دين و اخلاق و رابطه آنها مي پردازد. نويسنده اين موضوع را از منظر يک الاهي‌دان و فيلسوف مسيحي کاتوليک بررسي کرده است.هانس‌کونگ متفکري آزاد انديش است که در آثار متعدد خود به دين و مسائل مربوط به آن پرداخته است. در اين‌کتاب ديدگاه کونگ درباره دين، جايگاه آن در ديناي کنوني و همچنين مسئله اخلاق و اخلاق جهاني و ارتباط اين مقولات بررسي، تحليل و نقد مي‌شود.

 

 

 


ترجمه ها:

--------------------------------------------------------------------------------

 

تعالیم کلیسای کاتولیک

ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب

مترجم: احمدرضا مفتاح- حسین سلیمانی- حسن قنبری

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: تابستان 93

 

 

 

 

 

 

هنر زیستن، تاملاتی در معنای زندگی

نوشته هانس کونگ
ترجمه دکتر حسن قنبری
ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم
سال انتشار:1391

 

 

 

 

 

 

 

خدا در اندیشه فیلسوفان غربی(جلد اول)

نوشته هانس کونگ
ترجمه دکتر حسن قنبری
ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم
سال انتشار:1390

 

 

 

 

 

 

خدا در اندیشه فیلسوفان غربی(جلد دوم)

نوشته هانس کونگ
ترجمه دکتر حسن قنبری
ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم
سال انتشار:1393

 

 

 

 

 

خدا در اندیشه فیلسوفان غربی(جلد سوم)

نوشته هانس کونگ
ترجمه دکتر حسن قنبری
ناشر:مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم
سال انتشار:1393

 

 

 

 

 

آيين كاتوليك

جورج برنتل
ترجمه ي دکترحسن قنبري
ناشر: مركز مطالعات‌ و تحقيقات ‌اديان ‌و مذاهب
تاريخ نشر:01/04/82
چکيده : در اين كتاب، آموزه‌ها و مفاهيم مهم آيين كاتوليك تشريح و تبيين گرديده، افزون بر آن، با استناد به آيات كتاب مقدس، گفته‌هاي آباي كليسا و متالهان كاتوليك نقل شده است .مخاطبان كتاب را با اين عناوين مطالعه مي‌كنند : "عينيت خدا"، "ظهور و تجلي الهي"، "ظهور مجدد مسيح"، "تجسد"، "عيد پنجاهه"، "ايمان"، "دگرگون شدن در مسيح"، "اعتراف كاتوليكي "و "امور اخروي

 

 

 


درآمدي به مسيحيت
مري جو ويور
ترجمه ي دکترحسن قنبري
ناشر: مركز مطالعات‌ و تحقيقات ‌اديان ‌و مذاهب
تاريخ نشر:20/09/81

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ كليساي كاتوليك
هانس کونگ
ترجمه دکترحسن قنبري
ناشر: مركز مطالعات‌ و تحقيقات ‌اديان ‌و مذاهب
تاريخ نشر:02/11/84
چکيده : نگارنده در كتاب حاضر با روش نقد تاريخي، كليساي كاتوليك را از آغاز تا كنون نقد كرده و نقاط ضعف و قوت آن را آشكار ساخته است. وي هم‌چنين، پديده‌هايي نظير سركوب فكري و دادگاه تفتيش عقايد، سوزاندن زنان ساحره، آزار و اذيت يهوديان، و تبعيض زنان ساحره، آزار و اذيت يهوديان، و تبعيض عليه زنان را بررسي كرده است. نگارنده در پايان نشان داده است اگر كليسا بخواهد در هزاره‌ سوم آينده‌اي داشته باشد بايد چهار شرط را محقق سازد: "1- نبايد به قرون وسطي يا دوره‌ي نهضت اصلاح ديني يا عصر روشنگري بازگردد و به آن‌ها عشق ورزد، بلكه بايد كليسايي باشد كه ريشه در اصل مسيحي خود داشته باشد و بر وظايف كنوني خود متمركز شود. 2- كليسا نبايد مردسالار و دل مشغول تصويرهاي كليشه‌اي از زنان و زبان منحصرا مذكر و نقش‌هاي از پيش تعيين شده‌ي مبتني بر جنسيت باشد، بلكه بايد كليسايي اهل مشاركت باشد، كه مقام را با فره‌مندي تلفيق كند و زنان را در همه‌ي خدمات كشيشي كليسا بپذيرد. 3- نبايد طرفدار امور تنگ‌نظرانه‌ي فرقه‌اي و تسليم انحصارات فرقه‌اي، پيش‌فرض‌هاي مربوط به مقامات و نفي مشارك شود، بلكه بايد كليساي جهاني و باز باشد، كه از درون وحدت‌گرايي را محقق سازد و بسياري از بيانات و اعمال وحدت‌گرا، نظير انجام امور تبشيري، لغو همه‌ي احكام تكفير و تكميل انجمن اخوت‌عشاي رباني را دنبال كند. 4- نبايد اروپا محور باشد و ادعاهاي انحارگرايانه مسيحي را مطرح كند و نوعي امپرياليسم رمي از خود نشان دهد، بلكه كليساي اهل تسامح و جهان شمول باشد كه براي حقيقت كه هميشه مهم‌ترين چيز است، احترام قائل است، بنابراين، بايد بكوشد كه از ديگر اديان درس بياموزد و به كليساهاي ملي، منطقه‌اي و محلي خودمختاري بدهد

 

 

 

 


عقلانيت و دين
راجر تريگ
ترجمه دکترحسن قنبري
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
تاريخ نشر:28/05/86
چکيده : پژوهشي تحليلي درباره مناسبات دين و عقل است. نويسنده از انديشمنداني است كه در دو موضوع عقلانيت علم و عقلانيت دين قلم زده و معتقد است همانگونه كه علم‏زدگي دوران مدرن به زيان دين تمام شده، علم‏ستيزي پست مدرنيسم هم كه با نسبي‏گرايي آميخته است نمي‏تواند ابزاري براي دفاع عقلاني از دين بشمار آيد. او با طرح اين سؤال كه آيا دين بايد مورد قبول همه باشد به رويكردهاي مختلفي كه در پاسخ به اين پرسش مطرح شده، پرداخته سپس رابطه دين و واقعيت اجتماعي بررسي شده است. فصل سوم به تعدد اديان، فصل چهارم به رابطه علم و دين اختصاص يافته و در فصل پنجم اين پرسش مطرح شده كه آيا دين مي‏تواند مبتني بر ادعاهاي تاريخي باشد. در ادامه ماهيت معرفت ديني، توجيه دين، خداباوري و ثنويت‏گرايي، رابطه ايمان و عقل، دين و خداي متعالي در فصول جداگانه‏اي تبيين شده است

 

 

 

 

 


ساحت‌هاي معنوي اديان جهان: نشانه راه
هانس کونگ
ترجمه دکترحسن قنبري
ناشر: مركز مطالعات‌ و تحقيقات ‌اديان ‌و مذاهب
تاريخ نشر:30/04/87
چکيده : مجموعه تأملات و تحليلهايي است در 7 بخش پيرامون آموزه‏ها، مشتركات و حقايق اديان جهان. اديان مورد نظر شامل اديان بومي، هندوئيسم، دين‏چيني، آيين بودا، يهوديت، مسيحيت و اسلام مي‏باشد. مراد نويسنده از ساحتهاي معنوي، اصول كلي اخلاقي مشتركي است كه در اديان بزرگ جهان وجود دارد. كونگ معتقد است كه هيچ صلحي ميان ملت‏ها بدون صلح ميان اديان ممكن نيست و اين ايده فقط با گفتگوي مبتني بر معيارهاي اخلاقي ممكن مي‏شود. به نظر وي بقره كره خاكي بدون اخلاقي جهاني ميسر نيست. نويسنده نمادها، تأويل‏ها و آموزه‏هاي معنوي و روابط و مناسبات ديني هر كدام از اديان را با تكيه بر معارف اصيل آن دين بررسي مي‏ كند

 

 

آخرين ويرايش : سه شنبه ، 6 آبان 1393 ، 20:55
 
 

جستجو